Vetlanda satsar: Kombinerar utbildning med innovativa mötesplatser

Den tomma lokalen på Maxiparkeringen och före detta värdshuset i Östanå står i fokus när kommun och näringsliv satsar på teknikutbildningar och fler mötesplatser. Ambitionen är att bygga om och ha verksamhet i båda byggnaderna till årsskiftet 2024/2025.

En stor öppen lokal med en träläktare för åhörare vid konferenser och ytor för mingel. 

Så här är det tänkt att lokalen på Maxiparkeringen ska se ut innanför entrén. Till vänster i bild finns en gradängläktare i trä och plats för scen.

Satsningen går under namnet Teknikspåret och ska stärka samverkan mellan skola, näringsliv och forskning. Målet är att skapa en dynamisk och framtidssäkrad arbetsmarknad. Teknikspåret är en första etapp mot hi:tech – framtidens centrum för teknisk utbildning på Höglandet.

Lokalen på Maxiparkeringen sedd utifrån.

Den tomma lokalen på Maxiparkeringen blir en av platserna där Teknikspåret huserar. Här har det tidigare varit både sportbutik och bilförsäljning.

Ny teknikhubb i centrum

I lokalen på Maxiparkeringen blir det maskinhall, klassrum, konferenslokaler och kontor.

– Vi får en möjlighet att utbilda 400-500 personer per år inom viktiga teknikområden som automation och programmering, säger Niclas Lindqvist, projektledare för Teknikspåret. Utbildningarna inkluderar program på gymnasienivå, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar anpassade efter företagens behov.

Inspirerande aktiviteter för unga

Teknikspåret ska också engagera unga genom "Teknik för unga" och "Teknikkul".

– Vi vill erbjuda allt från kvälls- och lovkurser till studiebesök och utveckling för lärare. Vårt mål är att inspirera nästa generation teknikentusiaster, tillägger Lindqvist.

Östanå blir mötesplats för kunskap och samarbete

I före detta värdshuset står Nuvab, Nyföretagarcentrum och Science Park i centrum, tillsammans med co-working spaces och entreprenörshubbar. Konferenslokaler och kontorsplatser skapar en perfekt miljö för dagskonferenser och nätverkande. En planerad restaurang för konferensgästerna ska bidra till att stärka den dynamiska mötesplatsen.

Ett gammalt värdshus i trä med två flygelbyggnader och en liten gård framför. 

Även Östanå värdshus blir ett nav för näringslivsutvecklande verksamhet.

Ritning av hur lokalerna i Östanå värdshus ska användas, med ytor för konferens, restaurang och kontorsrum.

Ritning över lokalerna i Östanå.

Finansiering och planer för framtiden

Teknikspåret innebär en investering för kommunen på runt 30 miljoner kronor, utöver detta också en årlig driftskostnad för olika utbildningar. Näringslivet bidrar med 400 kronor per år och anställd.

– Teknikspåret öppnar dörrar för unga talanger att utveckla sina tekniska färdigheter, det ger också våra lokala företag direkt tillgång till framtida arbetskraft med relevant och aktuell kompetens. Det är en investering i vår gemensamma framtid och en möjlighet att stärka vår konkurrenskraft på en global marknad, säger Marcus Björnsson, VD på AB Beslag & Metall.

Planen är att kommunfullmäktige beslutar om satsningen i februari 2024 och målet är att ha verksamhet i båda byggnaderna under januari 2025.

– Vi stärker Vetlandas position som en framåtblickande och innovativ kommun. Teknikspåret är mer än en utbildningssatsning; det är en möjlighet att skapa en långsiktig, hållbar framtid för Vetlanda, konstaterar Robin Wallén Nilsson, kommunalråd (M).

Skiss föreställande vyn från en balkong i en konferenslokal med uppradade stolar.

Den tänka vyn från balkongen i konferensdelen i lokalen på Maxiparkeringen.

Skissbild på en stor öppen lokal med gradängläktare och stora fönsterpartier.

Den tänkta vyn mot utbildningslokalerna i lokalen på Maxiparkeringen.

Publicerad: