Vår vision

hi:techs övergripande mål är att utvecklas till en hub med tekniska utbildningar för regionens framtida kompetensbehov. Efter utbildningen är studenterna kompetenta, kan ta ansvar och har en god förståelse för företagandets villkor och förhållningssätt.

hi:tech ska:

  • Trygga företagens behov av arbetskraft.
  • Erbjuda framstående teknikutbildningar.
  • Attrahera fler studenter som blir anställningsbara.
  • Öka intresset för högre utbildning inom teknik.
  • Erbjuda hög kvalitet & verklighetsanpassning i undervisningen.

Vision

hi:tech i Vetlanda ska bidra med kunskap, kompetens och banbrytande teknik- och affärsinnovationer för att möta framtidens tekniska behov, driva utveckling, förnyelse och skapa ökad konkurrenskraft hos regionens industriföretag nu och in i framtiden. Den nya tekniken ska inspirera alla, från ung till äldre att utveckla ett intresse för teknik och teknisk innovation.

Affärsidé

hi:tech bedriver utbildning och forskningsprojekt inom områden där regionens industribolag har stort behov av teknisk kompetensutveckling. Drivande är tillämpning och samverkan, lokalt, regionalt och nationellt.

Mission

hi:tech bedriver utbildning och forskningsprojekt inom områden där regionens industribolag har stort behov av industriell utveckling och teknisk kompetensutveckling.

hi:tech inspirerar och skapar positiva attityder till forskning och utveckling hos företagen.

hi:tech tar ett brett grepp om kompetensutveckling och erbjuder avancerade tekniska utbildningar samtidigt som barns och ungas teknikintresse stimuleras via Teknikens Hus för unga.

hi:tech drivs av tillämpning och samverkan, lokalt, regionalt och nationellt.