Robotteknik

Ger större kännedom i robotarbetet och ökar förståelsen.

Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för hur robotar arbetar samt att ge operatören större kännedom om driftsättning av robotar vid drift- eller produktions stopp på ett säkert sätt avseende person- och maskinsäkerhet.

Robotutbildning erbjuds för: ABB IRC5

I grundkursen får deltagaren lära sig:

  • Robots principiella uppbyggnad: robot, programmeringsenhet och styrsystem.
  • Joggning av robot: axelvis och i koordinat systemen, bas, global, objekt och tool.
  • Förståelse för verktygets TCP.
  • Förståelse för Workobjekt.
  • Hantering av digitala in- och ut signaler.
  • Enkel programmering med MoveL, MoveJ och MoveC.
  • Förståelse för enklare programuppbyggnad och robotens rörelsemönster.

Utbildningslängd: 3 dagar

Ort: Vetlanda

Kostnad: Medlemspris: 7 000 kronor. Icke medlemmar: 8 500 kronor.

Arrangör: Nuvab

Mer information om utbildningen: Robotteknik Länk till annan webbplats.