Elsäkert arbete

En-dagarsutbildning för medarbetare som utför enklare elarbeten.

Alla företag har ett arbetsgivaransvar att deras medarbetare ska kunna arbeta säkert.

Om en anställd utför elarbeten sker arbetet under arbetsgivaransvar. Den ansvarige på företaget ska då se till att medarbetaren har rätt kunskap. Kursen bör repeteras vart tredje år.

Kursinnehåll

Elfaran o elolycksfall
- Vi uppmärksammar de risker vi har inom service/underhåll och konstaterar att rutiner för elsäkert arbete är nödvändigt.

Elarbete/behörigheter
- Vi reder ut vad man får eller inte får utföra för elarbeten.

Riskhantering
- Arbetet ska planeras och genomföras så att en betryggande säkerhet uppnås.

Nu gällande lagar och regler inom området elsäkerhet
- Elsäk-FS.
- Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00.
- SS-EN 50110-1.
- Nya elsäkerhetslagen (2017).

Kontroll före idrifttagning
- Vilka kontroller ska utföras och varför?

Fördjupning SS-EN 50110-1
- Elsäkert arbete
- Innehavarens ansvar
- Elanläggningsansvarig
- Eldriftledare
- Elsäkerhetsledare

Utbildningslängd: 1 dag

Ort: Vetlanda

Kostnad: Medlemspris: 3 000 kronor. Icke medlem: 3 500 kronor.

Arrangör: Nuvab

Mer information om utbildningen: Elsäkert arbete Länk till annan webbplats.