Arbeta och installera säkert

Två-dagarsutbildning för chefer och medarbetare som utför elinstallationsarbete.

Kursen är mycket väl lämpad för att uppfylla gällande krav enligt nya elsäkerhetslagens egenkontrollprogram. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att bibehålla medarbetares kunskaper inom gällande lagar och regler. Kursen fokuserar på Elinstallationsreglerna, SS-EN 50110-1 samt ger mycket goda kunskaper kring Kontroll före idrifttagning.

Kursinnehåll

Elfaran o elolycksfall.
- Vi uppmärksammar de risker vi har som elyrkespersoner och konstaterar att rutiner för elsäkert arbete är nödvändigt.

Eltekniska begrepp
- Vi reder ut olika begrepp och dess betydelse för elsäkra installationer.
- Vi reder ut mätvärden vi använder och får fram vid olika kontroller.

Nu gällande lagar och regler inom området elsäkerhet.
- Elsäk-FS
- Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00
- SS-EN 50110-1.

Kontroll före idrifttagning.
- Vilka kontroller ska utföras och varför?
- Hur tolkar vi erhållna mätvärden?
- Hur dokumenterar vi våra kontroller?
- Hur fungerar våra vanligaste kontrollinstrument?
- Praktisk mätning.

Nya Elsäkerhetslagen (2017)

Elsäkerhetsplanering/Riskhantering inom lågspänningsområdet.

Vi förbereder genomförandet av:
- Utseende av "Elsäkerhetsledare" (tid. Elsäkerhetsansvarig).

Startdatum för nästa utbildning: 8 juni 2023

Utbildningslängd: 2 dagar

Ort: Vetlanda

Kostnad: Medlemspris: 6 000 kronor. Icke medlem: 6 500 kronor.

Arrangör: Nuvab

Mer information om utbildningen: Arbeta och installera säkert Länk till annan webbplats.