Teknik för unga – pedagogik möter industri

Alexander Harbrecht är ingenjören som sadlade om till lärare i fritidshem. Nu kombinerar han teknik och pedagogik i sin nya roll som projektledare för teknik för unga inom hi:tech.

Alexander Harbrecht i en industrilokal.

Alexander Harbrecht hämtar inspiration till miljön för teknik för unga i moderna industrilokaler, här hos Holsby Metall.

Planerare, designer, samordnare. Alexander Harbrecht har svårt att sätta en självklar titel på sin roll. Vad som är självklart är dock att han är haj på både teknik och pedagogik.

– Jag är utbildad högskoleingenjör inom produktutveckling och industriell design. Jag tyckte det var roligt att jobba med det tekniska som jag gjorde tidigare. Men jag saknade möjligheten att inspirera och lära ut, så då valde jag att sadla om och läsa till lärare i fritidshem. I den här nya rollen får jag verkligen möjligheten att kombinera det, säger Alexander.

Alexander jobbar nu 20 procent med teknik för unga på hi:tech. Resterande tid jobbar han på fritids på Nye skola.

Inspirerande miljö

Visionen för hi:tech är att i tidig ålder väcka intresset för teknik och inspirera till att välja tekniska utbildningar. Teknik för unga är ett koncept för barn och unga, från förskolan upp till nian. Planen är att teknik för unga ska ha en rejäl yta i hi:techs byggnad.

– Lokalen ska inspirera barnen. Vi vill att de ska få en wow-upplevelse för materialen som vi har. Och materialet ska inte bara funka hos oss. Vi vill även kunna skicka med material som de kan använda hemma i klassrummen. Så vi planerar också för hur vi ska jobba pedagogiskt om vi även behöver utbilda lärarna, säger Alexander.

Innan byggnaden är färdig har Alexander en utvecklingsroll där han jobbar med förberedelsearbete. Det är allt från att rita miljön i lokalen och se över vilka material de behöver, till att planera studiebesök med expertgruppen. Den så kallade expertgruppen är en grupp med personal från barn- och utbildningsförvaltningen, som är med och utvecklar den pedagogiska delen av teknik för unga.

Publicerad: