Välkommen till hi:tech!

Nu lanserar vi stolt vår nya plattform hitech.se för att erbjuda regionen spännande och intressanta teknikutbildningar. Utbildningar genomförs genom våra samarbetsparter i regionen.

Foto på Vd på hi:tech Niclas Lindqvist.

VD på hi:tech Niclas Lindqvist.

Som ett första steg samlar vi nu passande tekniska utbildningar på hitech.se.

– Följ oss på våra sociala kanaler eller surfa in på hemsidan med jämna mellanrum för att följa utvecklingen med hi:tech, uppmanar Niclas Lindqvist, vd på hi:tech.

Varför hi:tech?

Näringslivet i Vetlandaregionen består till stor del av tillverkningsindustri. I nuläget är den formella utbildnings­nivån inom industrin relativt låg och företagen ser ett stort behov av kompetens­utveckling.

Just nu befinner sig industri­företagen i regionen mitt i en teknisk omvandling och behöver utvecklas med mer avancerad teknik. Detta kräver både ökad grund­kompetens hos den befintliga personalen och större tillgång till hög­utbildad arbets­kraft.

För att företagen ska kunna överleva och utvecklas är det viktigt att det finns moderna, tekniska och praktiskt industri­tekniska utbild­ningar i när­området. Detta är tanken att hi:tech ska erbjuda. Genom kompetens­utveckling ska vi skapa tryggare anställ­ningar, en lång­siktig utveck­ling och tillväxt.

Fysisk plats för hi:tech

Hi:tech ligger nu i start­groparna att skapa den fysiska platsen för kompetens och teknisk utveckling. Utredning pågår och diskussioner förs för att hitta bästa lösning på fastighet för hi:tech.

Publicerad: